ติดต่อสอบถาม
Or
ต้องการซอฟต์แวร์

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

18 เมษายน 2018

1. บทนำ

ข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริการ Thaidotcom Marketpalce โดย Thai.com ("Thai.com" "เรา" หรือ "พวกเรา") ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยวาง กรุงเทพมหานคร 10310 การใช้งาน Thaidotcom Marketplace เนื้อหา หรือบริการอื่นๆ (เรียกว่า "เนื้อหา") ที่มีให้บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Thaidotcom Marketplace และข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com ("ข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com") (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") Thaidotcom Marketplace คือ "บริการ" ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการของ Thaidotcom Marketplace และข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com ให้ถือว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com มีผลเหนือกว่า

2. การใช้งาน Thaidotcom Marketplace

การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา คุณใช้ Thaidotcom Marketplace เพื่อเรียกดู ค้นหา หรือดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับการใช้งานได้ ("อุปกรณ์") ในการใช้ Thaidotcom Marketplace คุณต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (ฮาร์ดแวร์ที่ตรงกับซอฟต์แวร์) ของระบบและความเข้ากันได้สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ และซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ ความพร้อมให้บริการของเนื้อหาและฟีเจอร์ เนื้อหาบางส่วนอาจแชร์กับสมาชิกในครอบครัวได้ เนื้อหาอาจให้บริการโดย Thai.com หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Thai.com ทั้งนี้ Thai.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับรองเนื้อหาใดๆ ที่มีให้บริการใน Thaidotcom Marketplace ซึ่งไม่ได้มาจาก Thai.com

ข้อจำกัดด้านอายุ ในการใช้ Thaidotcom Marketplace คุณต้องมีบัญชี Thai.com ที่ถูกต้อง ("บัญชี Thai.com) ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดด้านอายุ ประกอบกับต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายให้ใช้ Thaidotcom Marketplace และยอมรับข้อกำหนดนี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอื่นๆ ที่อาจมีผลบังคับต่อการใช้งานเนื้อหาหรือฟีเจอร์บางอย่างใน Thaidotcom Marketplace นอกจากนี้ผู้จัดการครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วย

ค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลที่สาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงหรือการใช้อินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการมือถือ) เรียกเก็บจากการใช้และการดูเนื้อหาและ Thaidotcom Marketplace

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Thai.com อธิบายวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้ Thaidotcom Marketplae Thai.com อาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล ให้กับผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมหรือการจัดหาเนื้อหาให้กับคุณ ผู้ให้บริการตกลงที่จะใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเองได้ตามคำแนะนำของ www.thaidotcommarketplace.com

คุณต้องเก็บรักษารายละเอียดของคุณให้ปลอดภัยและต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คุณต้องไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของ Thaidotcom Maketplace หรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ของ Thai.com ผ่าน Thaidotcom Marketplace ซึ่งรวมถึงชื่อบัญชี

บัญชีที่ปิดใช้ หาก Thai.com ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณตามข้อกำหนด (ตัวอย่างเช่น หากคุณละเมิดข้อกำหนด) คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง Thaidotcom Marketplace รายละเอียดบัญชี หรือไฟล์ใดๆ ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือ

การป้องกันมัลแวร์ Thai.com อาจดึงข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ URL ที่อาจเป็นอันตราย ระบบปฏิบัติการ และแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ผ่าน Thaidotcom Marketplace หรือแหล่งที่มาอื่น เพื่อปกป้องคุณจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ URL ที่เป็นอันตราย รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ โดย Thai.com อาจแจ้งเตือนคุณหากเห็นว่าแอปหรือ URL ใดไม่ปลอดภัย หรือ Thai.com อาจนำแอปออกหรือบล็อกการติดตั้งแอปในอุปกรณ์ของคุณ หากทราบว่าแอปนั้นเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ข้อมูล หรือผู้ใช้ คุณเลือกที่จะปิดใช้การป้องกันบางอย่างใน "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม Thai.com จะยังคงรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้งผ่าน Thaidotcom Marketplace ต่อไป และแอปที่ติดตั้งในอุปกรณ์ซึ่งมาจากแหล่งที่มาอื่นก็อาจทำการวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาด้านความปลอดภัยต่อไปโดยไม่ส่งข้อมูลให้ Thai.com

Username Passoword (URL) เมื่อคุณคลิกลิงก์ในอุปกรณ์ Thaidotcom Marketplace อาจตรวจสอบว่ามี URL ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากมี Thaidotcom Marketplace ก็จะเปิดลิงก์ภายใน URL ดังกล่าว ระบบจะดาวน์โหลดโค้ดที่จำเป็นต่อการเรียกใช้ส่วนต่างๆ ของ URL ที่คุณเข้าถึงลงในอุปกรณ์ของคุณและเก็บไว้ชั่วคราว คุณดูรายละเอียดแอปของ URL ได้ใน Thaidotcom Marketplace ข้อมูลและการตั้งค่าของ URL จะซิงค์กับอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Thai.com ของคุณ คุณเลือกปิดใช้ URL ได้ในการตั้งค่าของอุปกรณ์ กรณีคุณลืมรหัสคุณสามารถยืนเรื่องรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้ภายใน 7 วัน

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ หากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันและข้อกำหนดใหม่จะมีผลหลังจากระยะเวลาแจ้งดังกล่าว การใช้ Thaidotcom Marketplace ต่อหลังจากระยะเวลาแจ้งจะหมายถึงคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงเนื้อหาที่คุณได้ติดตั้งหรือซื้อมาแล้ว) และการติดตั้งหรือการซื้อครั้งต่อๆ ไป หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณจะมีโอกาสดาวน์โหลดเนื้อหาที่เคยซื้อหรือติดตั้งไว้และยกเลิกการใช้ Thaidotcom Marketplace

3. การซื้อและการชำระเงิน

เนื้อหาฟรี Thai.com อาจอนุญาตให้คุณดาวน์โหลด ดู หรือใช้เนื้อหาได้โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน แต่อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงและการใช้เนื้อหาฟรีบางอย่าง

การซื้อเนื้อหา เมื่อซื้อเนื้อหาหรือใช้ Thaidotcom Marketplace คุณจะเข้าทำสัญญาการขายแยกต่างหากตามข้อกำหนดเหล่านี้ (ตามที่เกี่ยวข้อง) กับผู้ขายซึ่งก็คือ

(ก) Thai.com หรือ

(ข) ผู้ให้บริการเนื้อหา ("ผู้ให้บริการ") รวมถึงในกรณีที่ Thai.com ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการดังกล่าวสัญญาการขายที่แยกต่างหากเป็นสัญญาที่นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้

สำหรับการขายที่ Thai.com ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับผู้ให้บริการ ข้อความในข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com ที่ว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com “ไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม” ไม่มีผลกับการใช้บริการ Thaidotcom Marketplace ของคุณ

สัญญาสำหรับการซื้อและการใช้งานเนื้อหาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันการซื้อเนื้อหาดังกล่าวจาก Thai.com และความเกี่ยวพันตามสัญญานี้จะเริ่มขึ้นทันทีที่การซื้อเสร็จสมบูรณ์

การสั่งจองล่วงหน้า เมื่อคุณสั่งจองเนื้อหาล่วงหน้า สัญญาการซื้อและการใช้เนื้อหานั้นจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเนื้อหานั้นพร้อมให้คุณใช้งาน และจะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการซื้อ ณ เวลานั้น คุณยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้าได้ทุกเมื่อก่อนที่เนื้อหาจะพร้อมให้คุณใช้ เราจะต้องยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้าหากมีการถอนเนื้อหาออกจากการขายผ่าน Thaidotcom Marketplace ก่อนที่จะพร้อมให้ใช้งาน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อของคุณหากราคาเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าตามการสั่งซื้อ

Thai.com Payments หากต้องการซื้อเนื้อหาผ่าน Thaidotcom Marketplace คุณจะต้องมีบัญชี Thai.com Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com Payments ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Thai.com Payments จะมีผลเมื่อคุณซื้อเนื้อหาโดยใช้บัญชี Thai.com Payments คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดำเนินการผ่าน Thaidotcom Marketplace ในบัญชี Thai.com Payments ของคุณ

วิธีดำเนินการชำระเงินอื่นๆ Thai.com อาจจัดให้มีวิธีดำเนินการชำระเงินที่หลากหลายนอกเหนือจาก Thai.com Payments เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อเนื้อหาใน Thaidotcom Marketplace คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงกับ Thai.com หรือบุคคลที่สามที่กำกับดูแลการใช้วิธีดำเนินการชำระเงินนั้นๆ Thai.com เพิ่มหรือนำวิธีดำเนินการชำระเงินออกได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่คุณดำเนินการใน Thaidotcom Marketplace แต่เพียงผู้เดียว

ราคาและความพร้อมให้บริการของเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงใน Thaidotcom Marketplace อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีการซื้อ

ทางThai.com ไม่มีนโยบาย จ่ายเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากมีการเสนอข้อมูลให้ทางลูกค้าตรวจสอบไว้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการชำระเงิน หากเกิดกรณีผิดพลาดทางการเชื่อมต่อ ลูกค้าสามารถติดต่อ Thai.com เพื่อขอให้ส่ง Username Passoword (URL) ใหม่อีกครั้ง ตามเวลาการจัดส่งของเนื้อหานั้นๆ

ภาษี "ภาษี" หมายถึงอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษีใดๆ (นอกเหนือจากภาษีเงินได้) ที่เกี่ยวข้องกับการขายเนื้อหา รวมถึงค่าปรับหรือดอกเบี้ยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีทั้งหมด และต้องชำระเงินค่าเนื้อหาโดยไม่หักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขายเนื้อหาหรือ Thai.com มีหน้าที่เก็บหรือชำระภาษี จะมีการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจากคุณ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Thaidotcom Marketplace หรือการซื้อเนื้อหาในหรือผ่าน Thaidotcom Marketplace คุณมีหน้าที่ในการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

การสมัครรับข้อมูล ระบบจะเรียกเก็บค่าการสมัครรับข้อมูลตามช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน (ไม่ว่าแบบรายเดือน รายปี หรือช่วงเวลาอื่นๆ) และจะเรียกเก็บไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินแต่ละช่วง

(ก) ระยะทดลองใช้ เมื่อสมัครรับข้อมูลจากเนื้อหาแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงประโยชน์ต่างๆ จากการสมัครรับข้อมูลซึ่งคุณทดลองใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนี้ระบบจะเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูล ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงิน คุณต้องยกเลิกก่อนที่ระยะการทดลองใช้งานจะสิ้นสุด เมื่อยกเลิกการทดลองใช้แล้ว คุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึงแอปที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์ในการสมัครรับข้อมูลทันที เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อาจมีการจำกัดระยะเวลาการเข้าถึงเนื้อหาทดลองใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายระหว่างระยะเวลาที่กำหนด หรือข้อจำกัดอื่นๆ

(ข) การยกเลิก คุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเมื่อใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน และการยกเลิกจะมีผลกับงวดถัดไป เช่น หากซื้อการสมัครรับข้อมูลรายเดือน คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อในช่วงเดือนที่ยังสมัครรับข้อมูลนี้อยู่ และการสมัครรับข้อมูลจะถูกยกเลิกในเดือนถัดไป คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน

(ค) การเปลี่ยนแปลงราคา เมื่อคุณซื้อการสมัครรับข้อมูล เบื้องต้นระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในอัตราที่มีผล ณ เวลาที่คุณยอมรับการสมัครรับข้อมูล หากราคาของการสมัครรับข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นในภายหลัง Thai.com จะแจ้งให้คุณทราบ ราคาที่เพิ่มจะมีผลกับการชำระเงินถัดไปที่ครบกำหนดชำระหลังจากมีการแจ้งให้ทราบ โดยคุณจะได้รับการแจ้งอย่างน้อย 10 วันก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน หากคุณได้รับการแจ้งไม่ถึง 10 วันก่อนการเรียกเก็บเงิน ราคาที่เพิ่มจะมีผลหลังครบกำหนดการชำระเงินครั้งถัดไป หากไม่ต้องการชำระเงินในราคาที่เพิ่มขึ้นของการสมัครรับข้อมูล คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนการยกเลิกของข้อกำหนดนี้ และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการสมัครรับข้อมูลอีก โดยคุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน

4. สิทธิ์และข้อจำกัด

ใบอนุญาตให้ใช้เนื้อหา หลังจากที่ทำธุรกรรมเสร็จหรือชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับเนื้อหาแล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บ เข้าถึง ดู ใช้ และแสดงสำเนาของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ของคุณหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ขอสงวนสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมดใน Thaidotcom Marketplace รวมถึงเนื้อหาที่ไม่มีการอนุญาตให้คุณอย่างชัดเจนในข้อกำหนดนี้ การใช้แอปอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางระหว่างคุณและผู้ให้บริการ

การละเมิดข้อกำหนดใบอนุญาต หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ สิทธิ์ของคุณภายใต้ใบอนุญาตนี้จะยุติลงทันที และ Thai.com จะยุติสิทธิ์การเข้าถึง Thaidotcom Marketplace เนื้อหา หรือบัญชีของคุณได้โดยไม่มีการคืนเงิน

ข้อจำกัด คุณต้องไม่ทำการต่อไปนี้

 • คุณต้องไม่แสดงเนื้อหา (ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด) เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงต่อสาธารณะใดๆ แม้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ยกเว้น (ก) กรณีที่การใช้งานดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะและเป็นไปตามลักษณะที่ให้ไว้เท่านั้น
 • ขาย ให้เช่า เช่า แจกจ่ายต่อ แพร่ภาพ ส่งสัญญาณ สื่อสาร แก้ไข อนุญาตช่วง โอน ตลอดจนมอบเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้รับผ่าน Thaidotcom Marketplace เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ จาก Thai.comเท่านั้น
 • ใช้เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของบริการใดๆ เพื่อการแชร์ การให้ยืม หรือการใช้งานโดยหลายบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของสถาบันอื่นๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะจาก Thai.com และตามลักษณะที่ให้ไว้เท่านั้น
 • พยายาม หรือช่วยเหลือ อนุญาต หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง ปิดใช้ หรือทำลายฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นการป้องกัน บดบัง หรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาใน Thaidotcom Marketplace
 • นำลายน้ำ ป้ายกำกับ หรือประกาศเกี่ยวกับกฎหมายหรือกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ในเนื้อหาออก หรือพยายามแก้ไขเนื้อหาที่ได้รับจาก Thaidotcom Marketplace รวมถึงการแก้ไขเพื่อจุดมุ่งหมายในการปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการบ่งชี้การเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของเนื้อหา
 • เงื่อนไขของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามที่ให้สัญญาอนุญาตเนื้อหาแก่ Thai.com จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้นแม้ว่าจะมีเงื่อนไขอื่นใดที่ขัดต่อข้อกำหนดเหล่านี้ก็ตาม ทั้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยตรง ("เงื่อนไขของบุคคลที่สาม") และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้บุคคลที่สามดังกล่าวบังคับใช้สิทธิ์ของตนในเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีส่วนใดที่เป็นการให้สิทธิ์ผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามแก่ฝ่ายใด ตามเงื่อนไขที่นอกเหนือจากเงื่อนไขของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่รวมไว้ด้วยโดยการอ้างอิง หรือที่อาจมีการอ้างอิงโดยไม่ได้รวมไว้ด้วยในข้อกำหนดเหล่านี้

  นโยบายของ Thai.com การโพสต์รีวิวใน Thaidotcom Marketplace ต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ หากคุณต้องการรายงานการละเมิดด้านเนื้อหาหรืออื่นๆ https://www.thaidotcommarketplace.com/

  เมื่อเนื้อหาพร้อมใช้งานผ่านบัญชีของคุณแล้ว คุณควรตรวจสอบเนื้อหาทันทีเพื่อดูว่าเนื้อหาใช้งานได้และมีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ รวมถึงแจ้งให้เราหรือผู้ให้บริการทราบทันทีหากพบข้อผิดพลาดหรือความบกพร่อง

  แนวทางการส่งข้อมูล: คุณไม่สามารถใช้บริการในการดำเนินการต่อไปนี้ได้

  - โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่คุณไม่ได้รับอนุญาต สิทธิ์ หรือสิทธิ์ใช้งาน

  - โพสต์เนื้อหาที่น่าสงสัย หยาบคาย ผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือเป็นอันตราย

  - โพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่น

  - ขอข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์

  - ปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือให้การเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น

  - โพสต์หรือส่งสแปม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาส่งเสริมการขาย หรือประกาศเกี่ยวกับข้อมูล

  - วางแผนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือเป็นเท็จ

  การนำเนื้อหาออกหรือความไม่พร้อมใช้งานของเนื้อหา เนื้อหาที่คุณซื้อหรือติดตั้งจะพร้อมให้ใช้งานผ่าน Thaidotcom Marketplace ตามระยะเวลาที่คุณเลือกไว้ในกรณีของการซื้อระยะเวลาเช่าและในกรณีอื่นๆ ตราบใดที่ Thai.com มีสิทธิ์ให้บริการเนื้อหาดังกล่าวแก่คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ในบางกรณี (เช่น หาก Thai.com สูญเสียสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง บริการหรือเนื้อหาเลิกให้บริการ มีปัญหาร้ายแรงด้านความปลอดภัย หรือมีการละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) Thai.com อาจนำเนื้อหาออกจากอุปกรณ์ของคุณหรือหยุดการให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างที่คุณซื้อไว้ สำหรับเนื้อหาที่ Thai.com ขาย คุณอาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับการนำออกหรือการยกเลิกดังกล่าว เมื่อเป็นไปได้ หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาก่อนการนำออกหรือการยกเลิกดังกล่าว Thai.com จะ (ก) มอบเนื้อหาทดแทนหากเป็นไปได้

  หลายบัญชี หากคุณมีบัญชี Thai.com หลายบัญชีพร้อมชื่อผู้ใช้หลายชื่อ ในบางกรณีคุณจะโอนเนื้อหาออกจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งได้ โดยที่คุณต้องเป็นเจ้าของทั้ง 2 บัญชี และ Thai.com ได้เปิดใช้ฟีเจอร์ของบริการที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้มีการโอนดังกล่าวได้

  ขีดจำกัดของการเข้าถึงในอุปกรณ์ บางครั้ง Thai.com อาจกำหนดขีดจำกัดจำนวนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาได้ โปรดไปที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือของ Thaidotcom Marketplace หรือกฎการใช้งาน Thaidotcom Marketplace เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดสำหรับ Thaidotcom Marketplace

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2018

  1. คำนิยาม

  ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต: หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้รับค่าบริการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายให้ผู้ใช้อุปกรณ์

  คุณลักษณะเกี่ยวกับแบรนด์: ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ เกี่ยวกับแบรนด์ของแต่ละฝ่ายตามลำดับ ตามที่ฝ่ายดังกล่าวเป็นเจ้าของ (หรือได้รับสิทธิ์การใช้งาน) ตามระยะเวลาหนึ่งๆ

  ผู้พัฒนา: บุคคลหรือบริษัทที่จัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการเผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace โดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

  บัญชีของนักพัฒนาซอฟต์แวร์: บัญชีการเผยแพร่ที่ออกให้ผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของผู้พัฒนาผ่าน Thai dot com Marketplace

  อุปกรณ์: อุปกรณ์ใดๆ ที่เข้าถึง Thai dot com Marketplace ได้

  Thai dot com Marketplace: ซอฟต์แวร์และบริการ ที่ให้ผู้พัฒนาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้อุปกรณ์ได้

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า เทคโนโลยี องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเจ้าของอยู่ก่อน หากมีการนำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการนี้ย่อมเป็นของฝ่ายนั้น และการดำเนินงานโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ไม่ถือเป็นการอนุญาตให้สิทธิแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า เทคโนโลยี องค์ความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้แล้วในข้อตกลงความร่วมมือนี้ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นอย่างอื่น

  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ แต่จะต้องไม่กระทบถึงสิทธิของฝ่ายอื่น โดยในการพัฒนาต่อยอดแต่ละครั้งฝ่ายที่ดำเนินการพัฒนาต่อยอดนั้นจะต้องมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก่อน และการปฏิเสธไม่ให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดนั้น จะต้องมีเหตุอันสมควรเท่านั้น โดยให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดนั้นเป็นของฝ่ายที่ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเท่านั้น

  ทั้งสองฝ่ายจะไม่นำทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า เทคโนโลยี องค์ความรู้ และข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาและทดสอบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ไปให้บริการกับบุคคลอื่น

  บัญชีการชำระเงิน: บัญชีทางการเงินของคุณต้องมีชื่อบัญชีตรงตามการลงทะเบียนกับบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU)

  ผู้ประมวลผลการชำระเงิน: หน่วยงานที่ Thai.com อนุญาตให้เปิดบริการซึ่งทำให้ผู้พัฒนาที่มีบัญชีการชำระเงินสามารถรับชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace

  ผลิตภัณฑ์: ซอฟต์แวร์ เนื้อหา เนื้อหาดิจิทัล ตลอดจนสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ผู้พัฒนามีให้บริการผ่าน Thai dot com Markerplace

  2. การใช้ Thai dot com Marketplace ของคุณ

  2.1 คุณและผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  2.2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปโหลดผลิตภัณฑ์ของคุณไปยัง Thai dot com Marketplace โดยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ และเปิดเผยตามตรงถึงสิทธิ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้

  2.3 คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่เผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace ได้ไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คุณต้องได้รับการอนุมัติและทดสอบแต่ละรายการอย่างถูกต้องจาก Thai.com เสียก่อน

  2.4 มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลรับรองผู้พัฒนาที่ Thai.com อาจออกให้คุณ และคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น ภายใต้ข้อมูลรับรองผู้พัฒนาของคุณ Thai.com อาจจำกัดจำนวนของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกให้แก่คุณหรือให้แก่บริษัทหรือองค์กรที่คุณทำงานด้วย

  2.5 ระยะเวลาของคุณในการเข้าใช้ Thai dot com Marketplace ขึ้นกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  2.6 คุณตกลงว่าจะใช้ Thai dot com Marketplace เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงนี้และกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติหรือคำแนะนำที่ยอมรับโดยทั่วไปใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

  2.7 คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว Thai.com จะไม่รับผิดชอบและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่จะทำการสนับสนุนเท่านั้น รวมถึงคำร้องใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณตกลงที่จะจัดให้มีและดูแลให้ข้อมูลติดต่อใช้ได้และถูกต้องซึ่งจะปรากฏในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของคุณแต่ละรายการและให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้าและในด้านกฎหมาย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อหรือธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณตกลงที่จะตอบคำถามของลูกค้าภายใน 2 วันทำการ และตอบสนองข้อกังวลด้านการสนับสนุนหรือผลิตภัณฑ์ที่ Thai.com ระบุไว้ว่าเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง การไม่สามารถให้ข้อมูลหรือการสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสแสดงให้ผู้ใช้เห็นน้อยลงหรือถูกนำออกจาก Thai dot com Marketplace

  2.8 คุณตกลงว่าหากคุณทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมให้บริการใน Thai dot com Marketplace คุณจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ใช้ และคุณตกลงที่จะให้มีประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่สมควรตามกฎหมายให้แก่ผู้ใช้เหล่านั้น

  2.9 คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ทาง Thai.com ได้สนันสนุนการขายของคุณผ่านทุกช่องทางของ Thai.com เพื่อขายหรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายนอก Thai dot com Marketplace

  2.10 Thai dot com Marketplace อนุญาตให้ผู้ใช้ให้ชื่นชอบและเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ได้ ไม่เฉพาะแต่ผู้ใช้ที่ซื้อเท่านั้น การชื่นชอบและเขียนรีวิวใน Thai dot com Marketplace อาจส่งผลต่อการแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย

  3. กิจกรรมส่งเสริมการขาย

  คุณได้มอบสิทธิให้ Thai.com ใช้ข้อมูลและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดสำหรับโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องผ่านทุกช่องทางของ Thai.com โดยมีข้อแม้ว่าคุณจะช่วยสนับสนุน และไม่ขัดขวาง การซื้อทาง Thai dot com Marketplace

  4. การนำผลิตภัณฑ์ออก

  คุณสามารถนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากการเผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace ในอนาคตได้ เมื่อคุณบอกเลิกสัญญากับ Thai.com ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เท่านั้น แต่คุณสามารถปิดการแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ราคา ข้อมูล เนื้อหา หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคุณต้องทำการแจ้งทาง Thai.com ก่อน 10 วัน

  5. การอนุมัติเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace

  Thai.com มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ก่อนอนุมัติเผยแพร่ทุกครั้ง หากมีการแก้ไขคุณมีหน้าที่ แก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องตามความต้องการของ Thai.com รวมถึงรูปภาพ อาจรวมไปถึงวีดีโอ เพื่อประโยชน์ทางการตลาดที่ทาง Thai.com พิจารณาแล้วว่าสำคัญ

  6. ความเป็นส่วนตัวและข้อมูล

  6.1 เพื่อให้มีการคิดค้นและปรับปรุง Thai dot com Marketplace ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ใช้และผู้พัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Thai.com อย่างต่อเนื่อง Thai.com อาจรวบรวมสถิติการใช้งานบางอย่างจาก Thai dot com Marketplace

  6.2 ข้อมูลที่รวบรวมไว้จะใช้ในแบบสรุปรวมเพื่อปรับปรุง Thai dot com Marketplace ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ใช้และผู้พัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Thai.com ผู้พัฒนามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่ Thai.com รวบรวมไว้ผ่าน Thai dot com Marketplace

  7. การรับรองและรับประกัน

  7.1 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

  7.2 หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาของบุคคลที่สามในผลิตภัณฑ์ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาที่เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามไปยัง Thai dot com Marketplace เว้นแต่คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์เหล่านั้นหรือได้รับสิทธิ์จากเจ้าของที่ถูกต้องเพื่อส่งเนื้อหาดังกล่าว

  7.3 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตามและผลิตภัณฑ์ของคุณจะสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  8. ข้อจำกัดความรับผิด

  ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Thai.com บริษัทในเครือ และผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของ Thai.com จะไม่รับผิดต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่น หรือความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้นซึ่งคุณอาจได้รับ ไม่ว่า Thai.com หรือตัวแทนของ Thai.com จะได้รับแจ้งแล้วหรือควรรับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดการสูญหายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม

  9. การชดใช้ความรับผิดชอบ

  ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และให้ความคุ้มครองผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมถึง Thai.com และ/หรือบุคคลที่สาม) กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวให้พ้นจากบรรดาข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม การดำเนินการ คดีความ หรือการพิจารณาคดี รวมทั้งความสูญเสีย หนี้สิน ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) อันเกิดขึ้นจากหรืองอกเงยขึ้นจากการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณผ่าน Thai dot com Marketplace

  10. การจ่าย Payment

  เมื่อคุณตกลงทำสัญญากับ Thai dot com (MOU) ไทยดอทคอมจะจ่ายเงินเข้าบัญชีของคุณตามชื่อบัญชีที่ตกลงทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) เท่านั้น และบัญชีนั้นต้องเป็นบัญชีที่ดี หากบัญชีเป็นชื่อบุคคลอื่น จะต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่ตกลงทำสัญญาความร่วมมือเท่านั้น มิเช่นนั้นการจ่ายเงินจะถือว่าเป็นโฆฆะ

  เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

  18 เมษายน 2018

  1. บทนำ

  ข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริการ Thaidotcom Marketpalce โดย Thai.com ("Thai.com" "เรา" หรือ "พวกเรา") ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยวาง กรุงเทพมหานคร 10310 การใช้งาน Thaidotcom Marketplace เนื้อหา หรือบริการอื่นๆ (เรียกว่า "เนื้อหา") ที่มีให้บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Thaidotcom Marketplace และข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com ("ข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com") (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") Thaidotcom Marketplace คือ "บริการ" ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการของ Thaidotcom Marketplace และข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com ให้ถือว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com มีผลเหนือกว่า

  2. การใช้งาน Thaidotcom Marketplace

  การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา คุณใช้ Thaidotcom Marketplace เพื่อเรียกดู ค้นหา หรือดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับการใช้งานได้ ("อุปกรณ์") ในการใช้ Thaidotcom Marketplace คุณต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (ฮาร์ดแวร์ที่ตรงกับซอฟต์แวร์) ของระบบและความเข้ากันได้สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ และซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ ความพร้อมให้บริการของเนื้อหาและฟีเจอร์ เนื้อหาบางส่วนอาจแชร์กับสมาชิกในครอบครัวได้ เนื้อหาอาจให้บริการโดย Thai.com หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Thai.com ทั้งนี้ Thai.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับรองเนื้อหาใดๆ ที่มีให้บริการใน Thaidotcom Marketplace ซึ่งไม่ได้มาจาก Thai.com

  ข้อจำกัดด้านอายุ ในการใช้ Thaidotcom Marketplace คุณต้องมีบัญชี Thai.com ที่ถูกต้อง ("บัญชี Thai.com) ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดด้านอายุ ประกอบกับต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายให้ใช้ Thaidotcom Marketplace และยอมรับข้อกำหนดนี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอื่นๆ ที่อาจมีผลบังคับต่อการใช้งานเนื้อหาหรือฟีเจอร์บางอย่างใน Thaidotcom Marketplace นอกจากนี้ผู้จัดการครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วย

  ค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลที่สาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงหรือการใช้อินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการมือถือ) เรียกเก็บจากการใช้และการดูเนื้อหาและ Thaidotcom Marketplace

  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Thai.com อธิบายวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้ Thaidotcom Marketplae Thai.com อาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล ให้กับผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมหรือการจัดหาเนื้อหาให้กับคุณ ผู้ให้บริการตกลงที่จะใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเองได้ตามคำแนะนำของ www.thaidotcommarketplace.com

  คุณต้องเก็บรักษารายละเอียดของคุณให้ปลอดภัยและต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คุณต้องไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของ Thaidotcom Maketplace หรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ของ Thai.com ผ่าน Thaidotcom Marketplace ซึ่งรวมถึงชื่อบัญชี

  บัญชีที่ปิดใช้ หาก Thai.com ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณตามข้อกำหนด (ตัวอย่างเช่น หากคุณละเมิดข้อกำหนด) คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง Thaidotcom Marketplace รายละเอียดบัญชี หรือไฟล์ใดๆ ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือ

  การป้องกันมัลแวร์ Thai.com อาจดึงข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ URL ที่อาจเป็นอันตราย ระบบปฏิบัติการ และแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ผ่าน Thaidotcom Marketplace หรือแหล่งที่มาอื่น เพื่อปกป้องคุณจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ URL ที่เป็นอันตราย รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ โดย Thai.com อาจแจ้งเตือนคุณหากเห็นว่าแอปหรือ URL ใดไม่ปลอดภัย หรือ Thai.com อาจนำแอปออกหรือบล็อกการติดตั้งแอปในอุปกรณ์ของคุณ หากทราบว่าแอปนั้นเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ข้อมูล หรือผู้ใช้ คุณเลือกที่จะปิดใช้การป้องกันบางอย่างใน "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม Thai.com จะยังคงรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้งผ่าน Thaidotcom Marketplace ต่อไป และแอปที่ติดตั้งในอุปกรณ์ซึ่งมาจากแหล่งที่มาอื่นก็อาจทำการวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาด้านความปลอดภัยต่อไปโดยไม่ส่งข้อมูลให้ Thai.com

  Username Passoword (URL) เมื่อคุณคลิกลิงก์ในอุปกรณ์ Thaidotcom Marketplace อาจตรวจสอบว่ามี URL ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากมี Thaidotcom Marketplace ก็จะเปิดลิงก์ภายใน URL ดังกล่าว ระบบจะดาวน์โหลดโค้ดที่จำเป็นต่อการเรียกใช้ส่วนต่างๆ ของ URL ที่คุณเข้าถึงลงในอุปกรณ์ของคุณและเก็บไว้ชั่วคราว คุณดูรายละเอียดแอปของ URL ได้ใน Thaidotcom Marketplace ข้อมูลและการตั้งค่าของ URL จะซิงค์กับอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Thai.com ของคุณ คุณเลือกปิดใช้ URL ได้ในการตั้งค่าของอุปกรณ์ กรณีคุณลืมรหัสคุณสามารถยืนเรื่องรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้ภายใน 7 วัน

  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ หากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันและข้อกำหนดใหม่จะมีผลหลังจากระยะเวลาแจ้งดังกล่าว การใช้ Thaidotcom Marketplace ต่อหลังจากระยะเวลาแจ้งจะหมายถึงคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงเนื้อหาที่คุณได้ติดตั้งหรือซื้อมาแล้ว) และการติดตั้งหรือการซื้อครั้งต่อๆ ไป หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณจะมีโอกาสดาวน์โหลดเนื้อหาที่เคยซื้อหรือติดตั้งไว้และยกเลิกการใช้ Thaidotcom Marketplace

  3. การซื้อและการชำระเงิน

  เนื้อหาฟรี Thai.com อาจอนุญาตให้คุณดาวน์โหลด ดู หรือใช้เนื้อหาได้โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน แต่อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงและการใช้เนื้อหาฟรีบางอย่าง

  การซื้อเนื้อหา เมื่อซื้อเนื้อหาหรือใช้ Thaidotcom Marketplace คุณจะเข้าทำสัญญาการขายแยกต่างหากตามข้อกำหนดเหล่านี้ (ตามที่เกี่ยวข้อง) กับผู้ขายซึ่งก็คือ

  (ก) Thai.com หรือ

  (ข) ผู้ให้บริการเนื้อหา ("ผู้ให้บริการ") รวมถึงในกรณีที่ Thai.com ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการดังกล่าวสัญญาการขายที่แยกต่างหากเป็นสัญญาที่นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้

  สำหรับการขายที่ Thai.com ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับผู้ให้บริการ ข้อความในข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com ที่ว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com “ไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม” ไม่มีผลกับการใช้บริการ Thaidotcom Marketplace ของคุณ

  สัญญาสำหรับการซื้อและการใช้งานเนื้อหาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันการซื้อเนื้อหาดังกล่าวจาก Thai.com และความเกี่ยวพันตามสัญญานี้จะเริ่มขึ้นทันทีที่การซื้อเสร็จสมบูรณ์

  การสั่งจองล่วงหน้า เมื่อคุณสั่งจองเนื้อหาล่วงหน้า สัญญาการซื้อและการใช้เนื้อหานั้นจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเนื้อหานั้นพร้อมให้คุณใช้งาน และจะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการซื้อ ณ เวลานั้น คุณยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้าได้ทุกเมื่อก่อนที่เนื้อหาจะพร้อมให้คุณใช้ เราจะต้องยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้าหากมีการถอนเนื้อหาออกจากการขายผ่าน Thaidotcom Marketplace ก่อนที่จะพร้อมให้ใช้งาน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อของคุณหากราคาเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าตามการสั่งซื้อ

  Thai.com Payments หากต้องการซื้อเนื้อหาผ่าน Thaidotcom Marketplace คุณจะต้องมีบัญชี Thai.com Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com Payments ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Thai.com Payments จะมีผลเมื่อคุณซื้อเนื้อหาโดยใช้บัญชี Thai.com Payments คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดำเนินการผ่าน Thaidotcom Marketplace ในบัญชี Thai.com Payments ของคุณ

  วิธีดำเนินการชำระเงินอื่นๆ Thai.com อาจจัดให้มีวิธีดำเนินการชำระเงินที่หลากหลายนอกเหนือจาก Thai.com Payments เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อเนื้อหาใน Thaidotcom Marketplace คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงกับ Thai.com หรือบุคคลที่สามที่กำกับดูแลการใช้วิธีดำเนินการชำระเงินนั้นๆ Thai.com เพิ่มหรือนำวิธีดำเนินการชำระเงินออกได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่คุณดำเนินการใน Thaidotcom Marketplace แต่เพียงผู้เดียว

  ราคาและความพร้อมให้บริการของเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงใน Thaidotcom Marketplace อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีการซื้อ

  ทางThai.com ไม่มีนโยบาย จ่ายเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากมีการเสนอข้อมูลให้ทางลูกค้าตรวจสอบไว้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการชำระเงิน หากเกิดกรณีผิดพลาดทางการเชื่อมต่อ ลูกค้าสามารถติดต่อ Thai.com เพื่อขอให้ส่ง Username Passoword (URL) ใหม่อีกครั้ง ตามเวลาการจัดส่งของเนื้อหานั้นๆ

  ภาษี "ภาษี" หมายถึงอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษีใดๆ (นอกเหนือจากภาษีเงินได้) ที่เกี่ยวข้องกับการขายเนื้อหา รวมถึงค่าปรับหรือดอกเบี้ยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีทั้งหมด และต้องชำระเงินค่าเนื้อหาโดยไม่หักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขายเนื้อหาหรือ Thai.com มีหน้าที่เก็บหรือชำระภาษี จะมีการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจากคุณ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Thaidotcom Marketplace หรือการซื้อเนื้อหาในหรือผ่าน Thaidotcom Marketplace คุณมีหน้าที่ในการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

  การสมัครรับข้อมูล ระบบจะเรียกเก็บค่าการสมัครรับข้อมูลตามช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน (ไม่ว่าแบบรายเดือน รายปี หรือช่วงเวลาอื่นๆ) และจะเรียกเก็บไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินแต่ละช่วง

  (ก) ระยะทดลองใช้ เมื่อสมัครรับข้อมูลจากเนื้อหาแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงประโยชน์ต่างๆ จากการสมัครรับข้อมูลซึ่งคุณทดลองใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนี้ระบบจะเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูล ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงิน คุณต้องยกเลิกก่อนที่ระยะการทดลองใช้งานจะสิ้นสุด เมื่อยกเลิกการทดลองใช้แล้ว คุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึงแอปที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์ในการสมัครรับข้อมูลทันที เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อาจมีการจำกัดระยะเวลาการเข้าถึงเนื้อหาทดลองใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายระหว่างระยะเวลาที่กำหนด หรือข้อจำกัดอื่นๆ

  (ข) การยกเลิก คุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเมื่อใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน และการยกเลิกจะมีผลกับงวดถัดไป เช่น หากซื้อการสมัครรับข้อมูลรายเดือน คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อในช่วงเดือนที่ยังสมัครรับข้อมูลนี้อยู่ และการสมัครรับข้อมูลจะถูกยกเลิกในเดือนถัดไป คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน

  (ค) การเปลี่ยนแปลงราคา เมื่อคุณซื้อการสมัครรับข้อมูล เบื้องต้นระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในอัตราที่มีผล ณ เวลาที่คุณยอมรับการสมัครรับข้อมูล หากราคาของการสมัครรับข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นในภายหลัง Thai.com จะแจ้งให้คุณทราบ ราคาที่เพิ่มจะมีผลกับการชำระเงินถัดไปที่ครบกำหนดชำระหลังจากมีการแจ้งให้ทราบ โดยคุณจะได้รับการแจ้งอย่างน้อย 10 วันก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน หากคุณได้รับการแจ้งไม่ถึง 10 วันก่อนการเรียกเก็บเงิน ราคาที่เพิ่มจะมีผลหลังครบกำหนดการชำระเงินครั้งถัดไป หากไม่ต้องการชำระเงินในราคาที่เพิ่มขึ้นของการสมัครรับข้อมูล คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนการยกเลิกของข้อกำหนดนี้ และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการสมัครรับข้อมูลอีก โดยคุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน

  4. สิทธิ์และข้อจำกัด

  ใบอนุญาตให้ใช้เนื้อหา หลังจากที่ทำธุรกรรมเสร็จหรือชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับเนื้อหาแล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บ เข้าถึง ดู ใช้ และแสดงสำเนาของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ของคุณหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ขอสงวนสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมดใน Thaidotcom Marketplace รวมถึงเนื้อหาที่ไม่มีการอนุญาตให้คุณอย่างชัดเจนในข้อกำหนดนี้ การใช้แอปอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางระหว่างคุณและผู้ให้บริการ

  การละเมิดข้อกำหนดใบอนุญาต หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ สิทธิ์ของคุณภายใต้ใบอนุญาตนี้จะยุติลงทันที และ Thai.com จะยุติสิทธิ์การเข้าถึง Thaidotcom Marketplace เนื้อหา หรือบัญชีของคุณได้โดยไม่มีการคืนเงิน

  ข้อจำกัด คุณต้องไม่ทำการต่อไปนี้

 • คุณต้องไม่แสดงเนื้อหา (ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด) เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงต่อสาธารณะใดๆ แม้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ยกเว้น (ก) กรณีที่การใช้งานดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะและเป็นไปตามลักษณะที่ให้ไว้เท่านั้น
 • ขาย ให้เช่า เช่า แจกจ่ายต่อ แพร่ภาพ ส่งสัญญาณ สื่อสาร แก้ไข อนุญาตช่วง โอน ตลอดจนมอบเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้รับผ่าน Thaidotcom Marketplace เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ จาก Thai.comเท่านั้น
 • ใช้เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของบริการใดๆ เพื่อการแชร์ การให้ยืม หรือการใช้งานโดยหลายบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของสถาบันอื่นๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะจาก Thai.com และตามลักษณะที่ให้ไว้เท่านั้น
 • พยายาม หรือช่วยเหลือ อนุญาต หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง ปิดใช้ หรือทำลายฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นการป้องกัน บดบัง หรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาใน Thaidotcom Marketplace
 • นำลายน้ำ ป้ายกำกับ หรือประกาศเกี่ยวกับกฎหมายหรือกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ในเนื้อหาออก หรือพยายามแก้ไขเนื้อหาที่ได้รับจาก Thaidotcom Marketplace รวมถึงการแก้ไขเพื่อจุดมุ่งหมายในการปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการบ่งชี้การเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของเนื้อหา
 • เงื่อนไขของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามที่ให้สัญญาอนุญาตเนื้อหาแก่ Thai.com จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้นแม้ว่าจะมีเงื่อนไขอื่นใดที่ขัดต่อข้อกำหนดเหล่านี้ก็ตาม ทั้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยตรง ("เงื่อนไขของบุคคลที่สาม") และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้บุคคลที่สามดังกล่าวบังคับใช้สิทธิ์ของตนในเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีส่วนใดที่เป็นการให้สิทธิ์ผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามแก่ฝ่ายใด ตามเงื่อนไขที่นอกเหนือจากเงื่อนไขของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่รวมไว้ด้วยโดยการอ้างอิง หรือที่อาจมีการอ้างอิงโดยไม่ได้รวมไว้ด้วยในข้อกำหนดเหล่านี้

  นโยบายของ Thai.com การโพสต์รีวิวใน Thaidotcom Marketplace ต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ หากคุณต้องการรายงานการละเมิดด้านเนื้อหาหรืออื่นๆ https://www.thaidotcommarketplace.com/

  เมื่อเนื้อหาพร้อมใช้งานผ่านบัญชีของคุณแล้ว คุณควรตรวจสอบเนื้อหาทันทีเพื่อดูว่าเนื้อหาใช้งานได้และมีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ รวมถึงแจ้งให้เราหรือผู้ให้บริการทราบทันทีหากพบข้อผิดพลาดหรือความบกพร่อง

  แนวทางการส่งข้อมูล: คุณไม่สามารถใช้บริการในการดำเนินการต่อไปนี้ได้

  - โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่คุณไม่ได้รับอนุญาต สิทธิ์ หรือสิทธิ์ใช้งาน

  - โพสต์เนื้อหาที่น่าสงสัย หยาบคาย ผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือเป็นอันตราย

  - โพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่น

  - ขอข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์

  - ปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือให้การเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น

  - โพสต์หรือส่งสแปม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาส่งเสริมการขาย หรือประกาศเกี่ยวกับข้อมูล

  - วางแผนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือเป็นเท็จ

  การนำเนื้อหาออกหรือความไม่พร้อมใช้งานของเนื้อหา เนื้อหาที่คุณซื้อหรือติดตั้งจะพร้อมให้ใช้งานผ่าน Thaidotcom Marketplace ตามระยะเวลาที่คุณเลือกไว้ในกรณีของการซื้อระยะเวลาเช่าและในกรณีอื่นๆ ตราบใดที่ Thai.com มีสิทธิ์ให้บริการเนื้อหาดังกล่าวแก่คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ในบางกรณี (เช่น หาก Thai.com สูญเสียสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง บริการหรือเนื้อหาเลิกให้บริการ มีปัญหาร้ายแรงด้านความปลอดภัย หรือมีการละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) Thai.com อาจนำเนื้อหาออกจากอุปกรณ์ของคุณหรือหยุดการให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างที่คุณซื้อไว้ สำหรับเนื้อหาที่ Thai.com ขาย คุณอาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับการนำออกหรือการยกเลิกดังกล่าว เมื่อเป็นไปได้ หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาก่อนการนำออกหรือการยกเลิกดังกล่าว Thai.com จะ (ก) มอบเนื้อหาทดแทนหากเป็นไปได้

  หลายบัญชี หากคุณมีบัญชี Thai.com หลายบัญชีพร้อมชื่อผู้ใช้หลายชื่อ ในบางกรณีคุณจะโอนเนื้อหาออกจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งได้ โดยที่คุณต้องเป็นเจ้าของทั้ง 2 บัญชี และ Thai.com ได้เปิดใช้ฟีเจอร์ของบริการที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้มีการโอนดังกล่าวได้

  ขีดจำกัดของการเข้าถึงในอุปกรณ์ บางครั้ง Thai.com อาจกำหนดขีดจำกัดจำนวนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาได้ โปรดไปที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือของ Thaidotcom Marketplace หรือกฎการใช้งาน Thaidotcom Marketplace เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดสำหรับ Thaidotcom Marketplace

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2018

  1. คำนิยาม

  ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต: หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้รับค่าบริการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายให้ผู้ใช้อุปกรณ์

  คุณลักษณะเกี่ยวกับแบรนด์: ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ เกี่ยวกับแบรนด์ของแต่ละฝ่ายตามลำดับ ตามที่ฝ่ายดังกล่าวเป็นเจ้าของ (หรือได้รับสิทธิ์การใช้งาน) ตามระยะเวลาหนึ่งๆ

  ผู้พัฒนา: บุคคลหรือบริษัทที่จัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการเผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace โดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

  บัญชีของนักพัฒนาซอฟต์แวร์: บัญชีการเผยแพร่ที่ออกให้ผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของผู้พัฒนาผ่าน Thai dot com Marketplace

  อุปกรณ์: อุปกรณ์ใดๆ ที่เข้าถึง Thai dot com Marketplace ได้

  Thai dot com Marketplace: ซอฟต์แวร์และบริการ ที่ให้ผู้พัฒนาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้อุปกรณ์ได้

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า เทคโนโลยี องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเจ้าของอยู่ก่อน หากมีการนำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการนี้ย่อมเป็นของฝ่ายนั้น และการดำเนินงานโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ไม่ถือเป็นการอนุญาตให้สิทธิแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า เทคโนโลยี องค์ความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้แล้วในข้อตกลงความร่วมมือนี้ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นอย่างอื่น

  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ แต่จะต้องไม่กระทบถึงสิทธิของฝ่ายอื่น โดยในการพัฒนาต่อยอดแต่ละครั้งฝ่ายที่ดำเนินการพัฒนาต่อยอดนั้นจะต้องมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก่อน และการปฏิเสธไม่ให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดนั้น จะต้องมีเหตุอันสมควรเท่านั้น โดยให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดนั้นเป็นของฝ่ายที่ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเท่านั้น

  ทั้งสองฝ่ายจะไม่นำทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า เทคโนโลยี องค์ความรู้ และข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาและทดสอบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ไปให้บริการกับบุคคลอื่น

  บัญชีการชำระเงิน: บัญชีทางการเงินของคุณต้องมีชื่อบัญชีตรงตามการลงทะเบียนกับบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU)

  ผู้ประมวลผลการชำระเงิน: หน่วยงานที่ Thai.com อนุญาตให้เปิดบริการซึ่งทำให้ผู้พัฒนาที่มีบัญชีการชำระเงินสามารถรับชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace

  ผลิตภัณฑ์: ซอฟต์แวร์ เนื้อหา เนื้อหาดิจิทัล ตลอดจนสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ผู้พัฒนามีให้บริการผ่าน Thai dot com Markerplace

  2. การใช้ Thai dot com Marketplace ของคุณ

  2.1 คุณและผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  2.2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปโหลดผลิตภัณฑ์ของคุณไปยัง Thai dot com Marketplace โดยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ และเปิดเผยตามตรงถึงสิทธิ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้

  2.3 คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่เผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace ได้ไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คุณต้องได้รับการอนุมัติและทดสอบแต่ละรายการอย่างถูกต้องจาก Thai.com เสียก่อน

  2.4 มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลรับรองผู้พัฒนาที่ Thai.com อาจออกให้คุณ และคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น ภายใต้ข้อมูลรับรองผู้พัฒนาของคุณ Thai.com อาจจำกัดจำนวนของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกให้แก่คุณหรือให้แก่บริษัทหรือองค์กรที่คุณทำงานด้วย

  2.5 ระยะเวลาของคุณในการเข้าใช้ Thai dot com Marketplace ขึ้นกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  2.6 คุณตกลงว่าจะใช้ Thai dot com Marketplace เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงนี้และกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติหรือคำแนะนำที่ยอมรับโดยทั่วไปใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

  2.7 คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว Thai.com จะไม่รับผิดชอบและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่จะทำการสนับสนุนเท่านั้น รวมถึงคำร้องใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณตกลงที่จะจัดให้มีและดูแลให้ข้อมูลติดต่อใช้ได้และถูกต้องซึ่งจะปรากฏในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของคุณแต่ละรายการและให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้าและในด้านกฎหมาย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อหรือธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณตกลงที่จะตอบคำถามของลูกค้าภายใน 2 วันทำการ และตอบสนองข้อกังวลด้านการสนับสนุนหรือผลิตภัณฑ์ที่ Thai.com ระบุไว้ว่าเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง การไม่สามารถให้ข้อมูลหรือการสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสแสดงให้ผู้ใช้เห็นน้อยลงหรือถูกนำออกจาก Thai dot com Marketplace

  2.8 คุณตกลงว่าหากคุณทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมให้บริการใน Thai dot com Marketplace คุณจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ใช้ และคุณตกลงที่จะให้มีประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่สมควรตามกฎหมายให้แก่ผู้ใช้เหล่านั้น

  2.9 คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ทาง Thai.com ได้สนันสนุนการขายของคุณผ่านทุกช่องทางของ Thai.com เพื่อขายหรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายนอก Thai dot com Marketplace

  2.10 Thai dot com Marketplace อนุญาตให้ผู้ใช้ให้ชื่นชอบและเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ได้ ไม่เฉพาะแต่ผู้ใช้ที่ซื้อเท่านั้น การชื่นชอบและเขียนรีวิวใน Thai dot com Marketplace อาจส่งผลต่อการแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย

  3. กิจกรรมส่งเสริมการขาย

  คุณได้มอบสิทธิให้ Thai.com ใช้ข้อมูลและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดสำหรับโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องผ่านทุกช่องทางของ Thai.com โดยมีข้อแม้ว่าคุณจะช่วยสนับสนุน และไม่ขัดขวาง การซื้อทาง Thai dot com Marketplace

  4. การนำผลิตภัณฑ์ออก

  คุณสามารถนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากการเผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace ในอนาคตได้ เมื่อคุณบอกเลิกสัญญากับ Thai.com ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เท่านั้น แต่คุณสามารถปิดการแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ราคา ข้อมูล เนื้อหา หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคุณต้องทำการแจ้งทาง Thai.com ก่อน 10 วัน

  5. การอนุมัติเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ผ่าน Thai dot com Marketplace

  Thai.com มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ก่อนอนุมัติเผยแพร่ทุกครั้ง หากมีการแก้ไขคุณมีหน้าที่ แก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องตามความต้องการของ Thai.com รวมถึงรูปภาพ อาจรวมไปถึงวีดีโอ เพื่อประโยชน์ทางการตลาดที่ทาง Thai.com พิจารณาแล้วว่าสำคัญ

  6. ความเป็นส่วนตัวและข้อมูล

  6.1 เพื่อให้มีการคิดค้นและปรับปรุง Thai dot com Marketplace ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ใช้และผู้พัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Thai.com อย่างต่อเนื่อง Thai.com อาจรวบรวมสถิติการใช้งานบางอย่างจาก Thai dot com Marketplace

  6.2 ข้อมูลที่รวบรวมไว้จะใช้ในแบบสรุปรวมเพื่อปรับปรุง Thai dot com Marketplace ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ใช้และผู้พัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Thai.com ผู้พัฒนามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่ Thai.com รวบรวมไว้ผ่าน Thai dot com Marketplace

  7. การรับรองและรับประกัน

  7.1 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

  7.2 หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาของบุคคลที่สามในผลิตภัณฑ์ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาที่เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามไปยัง Thai dot com Marketplace เว้นแต่คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์เหล่านั้นหรือได้รับสิทธิ์จากเจ้าของที่ถูกต้องเพื่อส่งเนื้อหาดังกล่าว

  7.3 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตามและผลิตภัณฑ์ของคุณจะสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  8. ข้อจำกัดความรับผิด

  ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Thai.com บริษัทในเครือ และผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของ Thai.com จะไม่รับผิดต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่น หรือความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้นซึ่งคุณอาจได้รับ ไม่ว่า Thai.com หรือตัวแทนของ Thai.com จะได้รับแจ้งแล้วหรือควรรับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดการสูญหายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม

  9. การชดใช้ความรับผิดชอบ

  ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และให้ความคุ้มครองผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมถึง Thai.com และ/หรือบุคคลที่สาม) กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวให้พ้นจากบรรดาข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม การดำเนินการ คดีความ หรือการพิจารณาคดี รวมทั้งความสูญเสีย หนี้สิน ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) อันเกิดขึ้นจากหรืองอกเงยขึ้นจากการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณผ่าน Thai dot com Marketplace

  10. การจ่าย Payment

  เมื่อคุณตกลงทำสัญญากับ Thai dot com (MOU) ไทยดอทคอมจะจ่ายเงินเข้าบัญชีของคุณตามชื่อบัญชีที่ตกลงทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) เท่านั้น และบัญชีนั้นต้องเป็นบัญชีที่ดี หากบัญชีเป็นชื่อบุคคลอื่น จะต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่ตกลงทำสัญญาความร่วมมือเท่านั้น มิเช่นนั้นการจ่ายเงินจะถือว่าเป็นโฆฆะ