Product

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

เกี่ยวกับ Thaidotcom Marketplace


เพื่อส่งเสริม สนับสนุน คนไทยและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ที่ได้มาตรฐานระดับ สากล เรามีเจตจำนงที่จะทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีซอฟต์แวร์ระดับโลกได้


ซึ่ง Thaidotcom Marketplace จะเป็นศูนย์รวมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ โดยตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการลงทุนเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานของระบบไอทีที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยสูง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์

ทำไมต้องเป็น Thaidotcom Marketplace ?

Triple-Win Basis

เราเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีไอทีที่ดี มีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยการจัดระบบความร่วมมือ การสนับสนุนและการบริหารการจัดการคู่ค้า เพื่อได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายคือ ลูกค้า และบริษัทพันธมิตร

ประโยชน์ที่ลูกค้าและธุรกิจของคุณ


Simplify

ใช้งานระบบซอฟต์แวร์สะดวกมากยิ่งขึ้นเพียงมี Internet Access

Anywhere Anytime Any device

ทำงานผ่านระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้ทุกทีทุกเวลา

ลดค่าใช้จ่ายเรื่อง Server

เช่น ลดการลงทุน Server , ค่าดูแล Operation ไม่ต้องยุ่งยาก

ข้อมูลปลอดภัย Data อยู่ในไทย

อุ่นใจข้อมูลอยู่ในประเทศไทยภายใต้กฏหมายไทย และรวดเร็ว ทันใจในการเรียกใช้งาน เพราะข้อมูลอยู่ภายในประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

Easy to upgrade

เมื่อซอฟต์แวร์มีการอัพเวอร์ชั่น ลูกค้าที่ใช้งานก็จะได้อัพเกรดด้วยทันทีเมื่อใช้ on Cloud โดยที่ ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลายุ่งยาก

ประโยชน์ของพันธมิตร บริษัทซอฟต์แวร์ไทย


Supporting Infrastructure

เราให้การสนับสนุนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยด้วยโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Easy to Services

ให้บริการได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงส่ง Username , Password ก็สามารถให้บริการซอฟต์แวร์ ตอบโจทย์ทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้ทันที

Flexible

พัฒนาระบบบน on Cloud เพียงครั้งเดียวก็สามารถให้บริการ End-User ได้เลย ทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

Digital Transformation

ก้าวไปพร้อมกันด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการให้บริการลูกค้า สู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าในการปรับตัวสู่โลกแห่งยุคดิจิตอล

Business Model & Road Map

ช่วยสนับสนุนเรื่องการวางแผนดำเนินธุรกิจให้ซอฟต์แวร์ไทยได้เติบโตจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ สู่ การเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่มีความสามารถและศักยภาพในการเข้าสู่ตลากให้บริการซอฟต์แวร์ on Cloud ได้อย่างเต็มรูปแบบนำไปสู่การเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

Partner Package


Step 1 เลือก Package

Free Trial

FREE/ 7 days

1 Core vCPU
1 GB vRAM
10 GB vDisk
1T Data Transferทดลองใช้

Silver

FREE/ 1 Month

Spec as Request
Distributor
1 - 50 VM
Software on ShelfRegister Now!

Gold

FREE/ 3 Month

Spec as Request
Distributor
51 - 100 VM
Software on Shelf
Discount
Supporting Commercial

Register Now!

Feature Include

No OS (Free Linux, Red hat, CentOS)
Bandwidth Inter Share 50Mbps
Bandwidth Domestic Share 4 Gbps.
Backup Snapshot 1 Copy (Storage)
1 Public IP Address
Monitor Service Up-Down (Alert by E-mail)
(SLA) Availability 99.90%

ติดต่อเรา

  •   02 257 7299
  •   www.facebook.com/thaidotcom
  •   marketplace@thai.com